روایت مرکز آمار از قیمت محصولات کشاورزی در تابستان 96 اخبار

مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت گندم در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال 4.07 درصد و قیمت جو در همین مدت 18.81 درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری ایرنا

بر اساس گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ١٣٩٦ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، در تابستان امسال متوسط قیمت گندم 12هزار و 836 ریال و متوسط قیمت جو 9هزار و 845 ریال بوده است.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۶/۹/۷
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
APPEI http://www.appei.ir