سکاندار انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران معرفی شد اخبار

مرتضی سلطانی، تنها دارنده مدال افتخار کشور، با رأی قاطع اعضا، به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران انتخاب شد.

مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و با حضور نماینده رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران با حضور 28 نفر از اعضای انجمن تشکیل شد و پس از تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش مالی، انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد و بعد از شمارش آرا، مرتضی سلطانی با کسب اکثریت مطلق آرا حائز بیشترین رای شد.

محسن امینی، احمد ملک، ناصر بیات، فرزین حاجی کریملو، سید ابراهیم فخاری و علی منصوری به ترتیب به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سعید انسی و داوود خدابنده لو با قید قرعه به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین مانی جمشیدی لاریجانی به عنوان بازرس اصلی و سید مهدی شاد به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

بنابراین گزارش پس از پایان مجمع، اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی به منظور تعیین ارکان هیات مدیره تشکیل شد و به اتفاق آرا مرتضی سلطانی به عنوان رییس هیات مدیره، احمدملک نائب رییس اول و محسن امینی نائب رییس دوم شدند.

ناصر بیات خزانه داری و احمد پاکزاد دبیری انجمن را بر عهده گرفتند.

 

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۶/۳/۲۰
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
APPEI http://www.appei.ir